SZYBKI KONTAKT +48 (0) 42 681 76 20 Pn-Pt: 08:00 - 16:00 la-mar@la-mar.com.pl

EU

Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka Cookiem
Korzystanie ze strony internetowej www.la-mar.com.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkoników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.la-mar.com.pl.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowieo niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktowad się z Administratorem poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.la-mar.com.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomośd aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą byd rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony.

§2 DEFINICJE
„Administrator” – P.P.H.U. „LA-MAR” Tadeusz Lasota, ul. Demokratyczna 72, 93-430 Łódź, NIP 7290105359
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.la-mar.com.pl

§3 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych. Użytkownikowi przysługuję, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwośd ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO
4. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.
5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
6. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystad z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
7. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach realizacji usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieśd sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
8. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działao związanych z ich podaniem.
9. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
10. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
11. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
- Udzielona przez Użytkownika zgoda
- Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4 FORMULARZE
Administrator stosuje jeden rodzaj formularzy w ramach Strony:
Formularz kontaktowy – umożliwia wysyłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§5 TECHNOLOGIE
1. Administrator stosuje następującą technologię obserwującą działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
1.1 Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działao i zachowao Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalid Stronę.
2. W celu korzystania ze strony internetowej www.la-mar.com.pl niezbędne jest posiadanie:
2.1 Urządzenia z dostępem do sieci Internet
2.2 Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
2.3 Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

§6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego wyraźnej uprzedniej zgody

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Strona może zbierad informacje w sposób automatyczny.
2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koocowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- Dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznad urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlid stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.;
- Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumied, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.;
4. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
5. „sesyjne” ( session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies ). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika od czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
- Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeostwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyd w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawieo i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowao.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowych ( przeglądarka internetowa ) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu koocowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonad w każdym czasie zmiany ustawieo dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostad zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowad automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowad o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania ( przeglądarki internetowej).
7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąd na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl

Informacje o usługach przedstawione na stronie www.la-mar.com.pl obowiązują od 2 lipca 2018r.

Dotacja

POIR.03.02.02-00-0916/16

Planowany efekt: Produkcja 6-warstwowej folii budowlanej pro ekologicznej

Wartość projektu: 11 240 000 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekt: 6 000 000 zł

Firma  "LA-MAR" jest wyłącznym producentem folii sześciowarstwowej na świecie.

Wytworzona folia jest cieńsza i jednocześnie dużo bardziej wytrzymała niż inne folie produkowane w typowy sposób, co idealnie sprawdza się w przypadku produkcji między innymi worków na gruz i inne niebezpieczne odpady. Idealnie nadaje się również do wykorzystania jako opakowania w przemyśle budowlanym. Przeprowadzone badania wykazały dużo lepszą jakość zgrzewu od folii pięciowarstwowej, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku konieczności pakowania produktów wymagających.

Opatentowany proces pozwala na zmniejszenie ilości surowca potrzebnego do wytłoku folii, co za tym idzie do środowiska trafia mniej odpadów poprodukcyjnych. Dodatkowym atutem jest wysoki poziom recyklingu, co również nie pozostaje bez znaczenia dla naszego otoczenia.

Proces produkcji polega na wytwarzaniu dwóch rękawów trzywarstwowych i łączeniu ich w jedną folię sześciowarstwową. Użyta w ten sposób technologia pozwala na zmniejszenie falowania tłoczonego balona jak odbywa się to w przypadku tłoczenia folii pięciowarstwowej.

 

Najważniejsze cechy:

- wysoka odporność na rozerwanie, przy jednoczesnym zmniejszeniu grubości

- wysoka rozciągliwość folii

- mniejsze zużycie surowca i energii elektrycznej co ma duże znaczenie dla środowiska

- wysoki poziom recyklingu

 

Kim jesteśmy?

Firma "La-Mar" jest polską firmą rodzinną istniejącą na rynku opakowań od 1981 roku. Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowym specjalizującym się w produkcji folii LDPE i HDPE
oraz opakowań ... czytaj dalej

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.