La-Mar
La-Mar
La-MarLa-MarLa-MarLa-MarLa-MarLa-Mar


1) W jaki sposób uzyskał/a Pan/i informacje o Naszej firmie?
z internetu
od innych klientów
z materiałów reklamowych
inne - jak?

2) Jak ocenia Pan/i jakość naszych usług?
nisko
średnio
wysoko
w przypadku odpowiedzi pierwszej lub drugiej proszę o krótkie uzasadnienie

3) Czy ma Pan/i zastrzeżenia co do jakości naszych usług?
tak
nie
w przypadku wyboru pierwszej odpowiedzi proszę o krótkie uzasadnienie

4) Czy jest Pan/i zadowolony/a ze sposobu udzielania informacji przez naszych pracowników?
nie
średnio
wysoko
w przypadku wyboru pierwszej odpowiedzi proszę o krótkie uzasadnienie

5) Jak ocenia Pan/i kompetencje naszych pracowników?
nisko
średnio
wysoko
w przypadku pierwszej odpowiedzi proszę o krótkie uzasadnienie

6) Czy Pana/i zamówienia realizowane są terminowo?
przed terminem
w terminie
po terminie

7) Czy jest Pan/i zadowolony/a ze współpracy z naszą firmą?
tak
nie
w przypadku wyboru drugiej odpowiedzi proszę o krótkie uzasadnienie

8) Czy poleciłby/aby Pan/i naszą firmę?
tak
nie
w przypadku drugiej odpowiedzi proszę o krótkie uzasadnienie

9) Co w naszej firmie wg Pana/i zasługuje na szczególną pochwałę?

10) Co wg Pana/i nalezałoby poprawić w naszej firmie, aby podnieść jakość usług?


11) Jakimi produktami byliby Państwo jeszcze zainteresowani w celu kompleksowej obsługi Państwa firmy?
(Pytanie w celu poszerzenia oferty handlowej - nie musi to być asortyment z naszej branży)
1
2
3
4

UWAGI (miejsce na państwa spostrzeżenia, problemy dotyczšce naszej firmy, które nie zostały ujęte w ankiecie).